ارسال کالا در سایت فروشگاهی شاراکس ‌سی‌سی‌تی‌وی از طریق پست، تی‌پاکس، باربری برای شهرستان‌های غیر تهران و پیک برای هم‌وطنان و مشتریان عزیز تهرانی است.

هزینه‌های ارسال بر عهده مشتری‌ است که بسته به این هزینه در هر زمان روی قیمت نهایی محصول فروخته شده محاسبه و اضافه خواهد شد.