سایت شاراکس از طریق درگاه اتصال به سیستم‌ بانکی شاپرک متصل است و پرداخت‌ها تماماً از طریق درگاه بانکی به شکل مطمئن و قانونی صورت می‌گیرد.

شیوه و روش دیگری برای پرداخت در سایت شاراکس سی‌سی‌تی‌وی تعریف نشده و به رسمیت شمرده نمی‌شود.